Free Download

Ова е нашата репозиторија на програми, помошни апликации, драјвери за фискални апарати и упатства за работа.

Само одберете го тоа што ви треба и кликнете ‘Download’

Напомена: Скратената верзија на програмот за ресторанска каса е за корисниците кои веќе работат со Тригер програмите. Целосната верзија е со вклучени датабази и е за новите корисници на апликацијата.

Пробни 7-дена со најновата верзија на T-Desk!

Сега достапна за download


Инсталација на Ресторанска каса:Останати помошни апликации:ТРИГЕР ДООЕЛ дава бесплатана поддршка за инсталација преку AnyDesk врска. Контакт