За Нас

Тригер е авторски бренд кој е освован во 1991 година во Скопје. Нашата цел е создавање и усовршување на софтверски решенија за материјалното и финансиското работење во областа на малопродажба и угостителство. Долгогодишното искуство и илјадници задоволни корисници укажуваат дека нашиот софтвер е правиот избор за вас и вашиот бизнис.

Тригер ДООЕЛ нуди апликативни решенија за:

 • Ресторанско работење со Ресторанска КАСА.
 • Финансово Сметководство
 • Материјално – магацинска евиденција
  • 1. Големопродажба
  • 2. Малопродажба
  • 3. Производство
 • Трговска КАСА
 • Основни средства (амортизација и ревалоризација по средство)
 • Готовинска благајна (каса прими / каса исплати)
 • Вирмански налози
  • 1. Печатење на налози
  • 2. Припрема на податоци за ТРЕЗОР

Нашата компанија, исто така, нуди изработка на програми и апликации по потреба и договор. Во таков случај контактирајте не на контакт